Υπηρεσίες Pest Control

Υπηρεσίες Pest Control

Η Decorfresh αναπτυσει τις δραστηριότητές της και στην παροχή υπηρεσιών Pest Control.

  • Απεντομώσεις Μυοκτονίες
  • Απολυμάνσεις Υποκαπνισμοί
  • Απωθήσεις πτηνών και φιδιών

Εξιδεικευμένοι συνεργάτες έρχονται στο χώρο σας, εντοπίζουν το πρόβλημα και

άμεσα σας παρέχουν λύση, μέσα από μια γκάμα ολοκληρωμένων εφαρμογών.

Σύνταξη φακέλου απεντόμωσης – μυοκτονίας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα –

εγκρίσεις-πιστοποιητικά έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη κάλυψη σε περιοδικό έλεγχο

από οποιοδήποτε κρατικό φορέα Εφέτ, Υειονομικό κτλ.

Share this post