Εξαγωγές

Εξαγωγές

Η Decorfresh αποκτά εξαγωγικό χαρακτήρα καθώς η τεχνογνωσία και το μερίδιο

αγοράς που κατέχει της δίνουν την δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της

στα βαλκάνια ξεκινώντας από την χώρα των Σκοπίων καλύπτοντας τις αγορές της

Σερβίας, Κοσσόβου και Βουλγαρίας.

Share this post